Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Οι μοναχοί αλλά και ένα πλήθος εθελοντών δραστηριοποιούνται για να στηρίξουν το πνευματικό και ιεραποστολικό έργο, αλλά και το πλήθος των πρακτικών εργασιών που απαιτούνται στην καθημερινότητα, για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κτηριακού συγκροτήματος του Μοναστηριού και των Ιερών Ναών που περιλαμβάνει, αλλά επίσης και των κατασκηνωτικών δράσεων για τα παιδιά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι εθελοντές, μοναχοί ή λαϊκοί άνδρες και γυναίκες, κατ’ ουσία τηρούν την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, που πάντα ήθελε στα Μοναστήρια τους φίλους και διακονητές και όσους χριστιανούς «έταζαν» τον εαυτό τους, ώστε να προσφέρουν κάποια εθελοντική εργασία στους ιερούς χώρους των Ιερών Ναών και των Μοναστηριών για τη συντήρηση και τη λειτουργία και τη διοργάνωση των λατρευτικών εκδηλώσεων, αλλά και των εορτών των πανηγυριών. Ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις των παιδιών, συντελείται η μεγαλύτερη εθελοντική προσφορά κάθε ειδικότητος, ώστε να ετοιμάζεται κάθε χρόνο και να λειτουργεί το θερινό πρόγραμμα υποδοχής παιδιών (περίπου 300 παιδιά κάθε καλοκαίρι). Πολλές χιλιάδες παιδιών έχουν ήδη περάσει τα νεανικά τους χρόνια από τις χριστιανικές κατασκηνώσεις που οργανώνουν και υπηρετούν υπό την πνευματική εποπτεία των Μοναχών, ένα πλήθος εθελοντών, που προσφέρουν τις δωρεάν υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο με στόχο την αγάπη και την προσφορά.