Κοινωνικό έργο – Φιλανθρωπία

Κοινωνικό έργο – Φιλανθρωπία

ΕΡΓΟ ΑΓΑΠΗΣ

Αγάπη προς τον πλησίον

Στη χριστιανική και τη μοναστηριακή πρακτική συμπεριλαμβάνεται η εντολή του Χριστού, αυτή της Αγάπης προς τον πλησίον. Αυτή η Αγάπη οδηγεί τους Μοναχούς και τους φίλους τους και όλους όσοοι προσέρχονται στο μοναστήρι να οργανώνονται στην προσφορά στον πλησίον οργανώνοντας για τους έχοντες ανάγκη ό,τι είναι δυνατόν για την ανακούφισή τους. Κυρίως βοήθεια σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε ρούχα, σε διάφορα γεύματα αγάπης και σε έκτακτη υποστήριξη ασθενών είναι τρόποι με τους οποίους ενεργοποιείται και οργανώνεται η κοινωνική μέριμνα και η φιλανθρωπία του μοναστηριού στην ευρύτερη περιοχή, αναλόγως των δυνατοτήτων ειδικά σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει όλους, αλλά που δυσκολεύει σοβαρά και τα περισσότερα Μοναστήρια, ακόμα και στο Άγιο Όρος.