Πράσινη ενέργεια

Πράσινη Ενέργεια

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης και της έναρξης των εργασιών ανέγερσης του Μοναστηριού σε ένα ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τους Μοναχούς, και στην προστασία του Περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη δενδρόφυτων δασικών και καρποφόρων δένδρων στη γύρω περιοχή, αλλά και στο χώρο της Μονής. Πρώτο μέλημα υπήρξε επίσης η εφαρμογή μεθόδων και τεχνογνωσίας που θα οδηγούσε στο μηδενικό αποτύπωμα ρύπων προς το περιβάλλον και στην πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων. Οι μέθοδοι που σταδιακά εφαρμόστηκαν για καθαρή ενέργεια, σε σειρά δεκαετιών (1980-2022), αφορούσαν στη χρήση βιομάζας για τη θέρμανση των κτιρίων με καύσιμο ύλη πυρήνα ελιάς, στη χρήση βιολογικού καθαρισμού για το ιχθυοτροφείο, στη λειτουργία υβριδικών συστημάτων με υγραέριο, σε μικρό αιολικό και αρχικά μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα, για υποστήριξη των μαγειρείων και των εφεδρικών φωτισμών και στην ανακύκλωση. Σήμερα, πλέον, η Μονή, το Ιεραποστολικό-Συνεδριακό Κέντρο, οι Κοιτώνες, οι Κατασκηνώσεις και οι Ιεροί Ναοί, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός, κ.ά. υποστηρίζονται ενεργειακά από δύο σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα net metering και virtual net metering, που μελετήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν ολοκληρωτικά από ιδιώτες χορηγούς και φίλους των Μοναχών και καλύπτουν όλη την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται καθαρή από ρύπους, στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι πλέον η μελλοντική χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να εκμηδενιστεί η χρήση υγρών καυσίμων και άρα και η οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα παραγόμενα καυσαέρια.