Μουσείο

Μουσείο

Στις εγκαταστάσεις του μοναστηριού στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο Μουσείο Ελληνοορθόδοξης Παράδοσης, που είναι ανοικτό στο κοινό για επισκέψεις. Η σκέψη της δημιουργίας του πολιτιστικού αυτού χώρου ήταν να υπάρχει για τον επισκέπτη και προσκυνητή η δυνατότητα να δει τα τρία στάδια της ελληνικής εξέλιξης και παράδοσης, ήτοι, αυτό της Αρχαίας Ελλάδος, αυτό της λαϊκής παράδοσης, αλλά και αυτό της εκκλησιαστικής τέχνης και Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο χώρος έχει τρία τμήματα. 

Α΄ Τμήμα. Με αντικείμενα της εποχής της Αρχαίας Ελλάδος, με επιλογή από εκθέματα (πιστά αντίγραφα), του εργαστηρίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, όλα χορηγία του μακαριστού ευεργέτη Νικόλαου & Μαρίκας Δανιά, από τον Πλάτανο Ναυπακτίας. Β΄ Τμήμα. Με ποικίλα λαογραφικά εκθέματα. Όλα πρωτότυπα που παρουσιάζουν τις διάφορες φάσεις της λαϊκής παράδοσης (εργαλεία, φορεσιές, αντικείμενα οικιακής χρήσης, νομίσματα κ.λπ). Και Γ΄ Τμήμα. Η Εκκλησιαστική Παράδοση. Εκτίθενται ενδεικτικά άμφια ορθόδοξων κληρικών, αντικείμενα Θείας Λατρείας, Εικόνες, Ιερά Βιβλία κ.λπ. Όλα τα αντικείμενα είναι προσφορές ιδιωτών που θέλησαν να συνδράμουν στη δημιουργία του πολυθεματικού αυτού πολιτιστικού χώρου για την προβολή του Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Παράδοσης, στους Έλληνες και αλλογενείς επισκέπτες. Στο χώρο εκτίθενται και προσωπικά άμφια των μακαριστών αρχιερέων της Μητροπόλεως Ναυπακτίας, (Χριστοφόρου, Δαμασκηνού), που δόθηκαν επίσης για το σκοπό αυτό.