Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη–αναγνωστήριο των μοναχών, που στεγάζεται μέχρι σήμερα στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, είναι πολυθεματική και άρχισε να λειτουργεί το 1980 με τα πρώτα πανεπιστημιακά συγγράμματα και άλλα βιβλία των πρώτων έξι ιδρυτών–μοναχών της μοναστικής αδελφότητας. Είναι ανοικτή στο κοινό και τους ερευνητές, βάσει ωραρίου, και εξυπηρετεί ως αναγνωστήριο, κατά περίπτωση, ειδικούς μελετητές, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής. Οργανώθηκε με βάση το βιβλιοθηκονομικό δεκαδικό σύστημα DDC, δηλαδή Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey.

Σήμερα, υπάρχουν 19.000 ελληνόγλωσσα βιβλία, 1.200 ξενόγλωσσα, 1.500 τεύχη περιοδικών–εφημερίδων και συνεχώς εμπλουτίζεται κυρίως με δωρεές βιβλίων ή άλλων θεματικών αξιόλογων περιοδικών. Υπολείπεται σήμερα η καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση του 50% των τίτλων. Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη εργασία δεν έχει επιχορηγηθεί από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και στηρίζεται μόνο σε εθελοντική προσφορά των μοναχών και των φίλων. Έπειτα από σαράντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας χρήζει ανακαίνισης και αναμόρφωσης των χώρων φύλαξης και του αναγνωστηρίου με σύγχρονη μηχανολογική υποστήριξη.